Khuyến mãi

 • -2%

  Nakashima Straight

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH0014
  • Chất liệu: Gỗ Ash
  • Kích thước: 490 x 490 x 890 mm
  • Màu sắc:   Natural, walnut
  1.680.000  1.650.000 
 • Hot
  -3%

  GHẾ SHELL

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH0015
  • Chất liệu: Gỗ Polywood, Nệm simili
  • Kích thước: 880 x 780 x 760 mm
  • Màu sắc:    Walnut
  2.940.000  2.840.000 
 • Hot
  -4%

  GHẾ KENNEDY

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH001
  • Chất liệu: Gỗ ASH, nệm simili
  • Kích thước: 630 x 760 x 570mm
  • Màu sắc:    Walnut
  2.740.000  2.640.000 
 • Hot
  -15%

  HIROSHIMA LOUNGER

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH007
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili
  • Kích thước: 560 x 530 x 820 mm
  • Màu sắc:   Brown, walnut
  2.600.000  2.200.000 
 • Hot
  -10%

  TAKATANA

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH004
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili, vải
  • Kích thước: 520 x 510 x 750 mm
  • Màu sắc:   Brown, walnut
  2.000.000  1.800.000 
 • Hot
  -6%

  WEGNER ELBOW

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH009
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili
  • Kích thước:540 x 460 x 730 mm
  • Màu sắc:   Natural, walnut
  1.590.000  1.500.000 
 • Hot
  -21%

  GRACE

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH002
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili, vải
  • Kích thước:  550 x 480 x 830 mm
  • Màu sắc:   Brown, walnut
  2.400.000  1.900.000 
 • Hot
  -14%

  GRACE ARM CHAIR

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH003
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili, vải
  • Kích thước: 550 x 480 x 780 mm
  • Màu sắc:   Brown, walnut
  2.800.000  2.400.000 
 • Hot
  -11%

  VENTURA

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH0010
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili, vải
  • Kích thước: 510 x 540 x 820 mm
  • Màu sắc:   Brown, walnut
  2.800.000  2.500.000 
 • Hot
  -3%

  WISHBONE

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH008
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili
  • Kích thước: 550 x 510 x 750 mm
  • Màu sắc:   Natural, walnut
  1.950.000  1.900.000 
 • Hot
  -1%

  MAISON

  0 trên 5
  • Mã sản phẩm: GH005
  • Chất liệu: Gỗ Ash, Nệm simili, vải
  • Kích thước: 560 x 520 x 760 mm
  • Màu sắc:   Brown, walnut
  2.740.000  2.700.000 
Open Facebook Chat
1
Close chat
Chào bạn! Cảm ơn bạn đã ghé thăm chúng tôi. Hãy nhấn nút Start để trò chuyện với sự hỗ trợ của chúng tôi :)

Start